– Utredning av tunnel forsinker ikke Todalsfjordprosjektet

foto