Fra ledelse et sted til ledelse et annet: – Jeg ville jobbe mer praktisk