Disse firmaene har mer enn doblet omsetningen på fire år