- Nå er det bare å sette i gang arbeidet, sier parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik.

Det var på en pressekonferanse i Tingvoll mandag formiddag nyheten ble kjent. Harald Tom Nesvik sier regjeringa bevilger 50 millioner til riksveg 70 gjennom revidert statsbudsjett som legges fram tirsdag. Han sier det er opp til Statens vegvesen hvor pengene skal brukes, men ser det som naturlig at det først og fremst blir utbedring av strekninga mellom Tingvoll og Meisingset. Det haster med oppgradering helt fram til Ålvundfossen.

- Denne vegstrekninga er tidligere blitt tatt penger fra. Med de millionene som nå bevilges er det penger til å starte opp i år. Dette viser at regjeringa leverer, og at vi hører på innspill som vi har fått lokalt.

- Hvordan er nyheten blitt tatt i mot i Tingvoll?

- Jeg fikk inntrykk av at det var like før de heiste flagget. Jeg er utrolig glad for at vi nå kan levere, sier Nesvik.

Nye arbeidsplasser til Kristiansund

Stortingsrepresentanten sier gladnyheten om vegmillionene ikke er den eneste han har med seg:

- Regjeringa går også inn for å styrke skattekontoret i Kristiansund med 34 nye arbeidsplasser. Dette for blant annet å ta opp kampen mot svart arbeid. Dette vil styrke regionen og vil gi mange nye statlige kompetansearbeidsplasser til Kristiansund. Det trenger de, sier Nesvik.

- Lokal kamp

Lokalpolitiker og fylkestingskandidat, Stig Rune Andreassen i Sunndal sier det har vært ført en lang og intens kamp lokalt i Frp både for midler til bru over Todalsfjorden og penger til utbedring av riksveg 70.

- Jeg må innrømme at jeg ble våt i øyekroken da jeg fikk vite at det blir bevilget 50 millioner kroner til rv 70 i revidert. Dette er kanskje min største seier som politiker. 11. mai 2015 blir stående som en merkedag for rv 70.

- Det må mange flere millioner til for å kunne ruste opp hele streknignen fra Tingvoll til Ålvundfossen?

- Det vil gå med rundt 500 millioner kroner til dette arbeidet. Dette kommer til å bli bevilget på 2016 og 2017-budsjettet. Jeg synes ordførerne i Sunndal og Tingvoll har all grunn til å heise flagget til topps i dag.

Stig Rune Andreassen sier lokale Frp-lag på Nordmøtre sendte brev til sentralstyret i partiet for et par måneder siden der de ba om at Todalsfjordprosjektet og rv 70 måtte prioriteres.

- I dag ser vi  at vi er blitt lyttt til. Jeg er kjempeglad, sier Andreassen.