Tidligere i uka var Stortingets kommunal- og forvaltningskomite på besøk i Sunndal. De besøkte innvandrertjenesten og ble orientert om arbeidet som kommunen gjør på dette feltet.

Det er Listhaugs partifelle, Stig Rune Andreassen, som nå har tatt initiativet til å få Listhaug til Sunndal.

- Som leder i nominasjonskomiteen i Møre og Romsdal Frp hadde jeg tett dialog med Listhaug før og etter at hun bestemte seg for å stille som andrekandidat til valget neste høst. Jeg benyttet også anledningen til å framsnakke Sunndal kommune gjennom de lokalpolitiske samtalene. Vi kom blant annet inn på drift av kommunen, og spesielt hvordan vi driver bosettings- og kvalifiseringsarbeid.  Jeg spurte henne direkte og gjennom rådgiver om hun kunne tenkt seg å komme til Sunndal for å se på det vi driver med. Hun svarte at det skulle hun få til, måtte bare legges inn i møteplanen, sier Andreassen.

For at besøket skulle bli offisielt henvendte han seg til ordfører og rådmann for å høre om dette var mulig.

Det var det. Torsdag sendte ordfører Ståle Refstie en offisiell invitasjon til Justis- og beredskapsdepartementet der statsråd Listhaug blir invitert, og spesielt invitert til å besøke kommunens innvandringstjeneste.

"Sunndal har drevet med mottak av asylsøkere og bosetting av flyktninger siden 1980-tallet. Kommunen driver et av landets største asylsøkermottak, og bosetter for tiden 45 flyktninger i året, hvorav åtte enslige mindreårige. I tillegg kommer familiegjenforening. Alle bosettingsvedtak er gjort enstemmig i kommunestytret. Lang erfaring, god organisering og tverrpolitisk oppslutning om arbeidet gir resultater som legges merke til også utenom kommunen. Sunndal er spesielt nevnt i regjeringens integreringsmelding.

Den 6. september besøkte Stortingets kommunal- og forvaltningskomite innvandrertjenesten i Sunndal. Nå håper vi på positivt svar også fra innvandrings- og integreringsministeren, og kan love en givende og faglig interessant dag," skriver Refstie i invitasjonen.