- Vi har lykkast med å vise oss fram for publikum

foto