Kontrollutvalget i Surnadal varslet gransking av habiliteten til næringskonsulent Harald Bredesen. Grunnen var at ordfører Mons Otnes (Ap) sendte en sak Bredesen utredet i retur fra formannskapet til rådmannen. Saka blei sendt tilbake fordi Bredesen er styreleder i selskapet han forberedte sak om støtte til.

Kontrollutvalget valgte å se bort fra habilitetsgransking fordi sekretæren i organet mener det ikke er et klageorgan. Sekretæren mener kontrollutvalget skal fastsette nye rutiner der det åpenbart er rutinesvikt. Så blir også resultatet i dette tilfellet.

– Det bør lages retningslinjer som er klare og som tar hensyn til at kommunen har eierinteresser og styrerepresentasjon i eksterne virksomheter, mener sekretær Harald Svendsen.

I kontrollutvalgsmøtet denne uka møtte rådmann Knut Haugen. Han beklaget saka og lovet å rydde opp. Dermed blir spørsmålet om Bredesens habilitet i dette tilfellet og ved flere tilfeller tidligere hengende i lufta. Fylkesmannen sier i en uttalelse til Driva Bredesen kan ha vært inhabil ved behandlingen av denne og tidligere liknende saker og at det ved inhabilitet kan stilles spørsmål ved om tildelt støtte bør trekkes tilbake, men fylkesmannen understreker at han må vurdere hver enkelt sak før han kan konkludere med noe som helst.