Her er oversikten over konfirmantene i kirkene i distriktet.

Her finner du navnene til de unge som skal konfirmere seg humanistisk.

(Oversikten er basert på lister Driva har fått tilsendt).