Tall Kommunal Rapport har tatt fram for årene 2008-2011 der de har sammenholdt kommunenes netto utgifter til kontroll og tilsyn med kommunens brutto inntekter, viser en 404. plass for Sunndal kommune, av 429.

Sunndal bruker 0,02 prosent til egenkontroll med inntektene. Statistikken viser andre kommuner i Driva-distriktet bruker noe mer og kan således sies å ha mer interesse for å ha kontroll med økonomien.

Halsa bruker mest med 0,32 prosent, deretter følger Rindal, Surnadal, Tingvoll og Nesset. Halsa, Rindal og Surnadal ligger på øvre halvdel mens de tre andre kommunene ligger på nedre halvdel.