- Det går etter forholdene veldig bra her, sier seksjonsleder i Statens vegvesen, Steinar Vestnes, til Driva litt etter klokka 0900 torsdag.

- Vi ser at det kanskje er en mulighet for å få åpnet vegen i løpet av dagen. Men det blir helt sikkert redusert framkommelighet, med én kjørebane forbi rasområdet.

Han forklarer at en bare ønsker å åpne én kjørebane i første omgang på grunn av hensynet til sikkerheten for trafikantene.

- Dette er ustabile masser, som må få litt tid på seg. Etter hvert som de tørker ut, blir de mer og mer stabile.

Onsdag tok arbeidet til med å bygge opp en støttemur av naturstein som skal holde løsmassene på oversida av vegen på plass. Samtidig pågår arbeidet med å frakte ut masser og rydde området.

- Vi driver fortsatt og avlaster terrenget, frakter ut en del rasmasser slik at området ikke skal bli ustabilt igjen, sier Vestnes. Han understreker at vegen ikke blir åpnet før en er sikre på at det skal være trygt og sikkert for trafikanter å ferdes der.