Tilsynet har gjennomført 1.034 kontroller hos både store og små virksomheter for å vurdere om disse har tilfredsstillende systemer for å vurdere farer og risiko – og om de i praksis følger sine egne systemer.

– For sju av ti virksomheter er det fattet vedtak eller varsel om vedtak. Lovbruddene har ulik alvorlighetsgrad, og mye kunne rettes opp på kort tid. Men et så dårlig resultat, jevnt fordelt over hele landet, sier noe om at virksomhetene har en jobb å gjøre for å forbedre sine rutiner, sier Atle Wold, seksjonssjef i seksjon omsetning til forbruker i Mattilsynet til NRK.

I Møre og Romsdal ble det fattet vedtak eller gitt varsel om vedtak i 74 prosent av virksomhetene.