Besøk på gravrøysen i 2019. Kjell Jostein Stavik (tv), Ane Aasprang og Torkil Stavik. Foto: Jarle Stavik, Nordmøre museum

På sporet etter de første folkene i fjordene

Den arkeologiske aktiviteten i Sunndal i fjor var ikke så stor, men det ble likevel gjort noen resultater som utvider bildet vi har av bruken av landskapet og når det skjedde. Det meste av det som ble gravd var i Ålvundfjorden, på Nesøya ytterst og på Ålvund, innerst i fjorden. Til sammen viser disse til bruk av landskapet gjennom flere tusen år.