– Det er synd for Norge, klimaet og framtidas arbeidsplasser