– Krigen har skapt den største flyktningstrømmen dette århundret - da er det vår alles plikt å bidra