Avdekte søppelfylling i forbindelse med gyrobehandling av elva

foto