– Ingen fare for strømrasjonering. Tvert i mot

foto