Bonde- og småbrukarlagets fylkesleder Stein Brubæk mener Norges Bondelag svekker norsk matvaresikkerhet ved å si ja til landbruksavtalen.

Småbrukarlaget peker på at når bondelaget tar økt inntekt i form av økt pris på matvarer så fører det til salg av norsk kjøtt produsert på soya fra Brasil.

- Avtalen resulterer i tillegg i mat som forbrukerne IKKE vil ha. Forbrukerne er i økende grad opptatt av sunn mat; dvs. kjøtt og melk produsert på gras og IKKE soya, sier Brubæk.

Småbrukarlaget mener bondelaget gjør forbrukerne til tapere ved å godta inngå den avtalen de har gjort.

- Når man heller ikke har klart å forhandle frem at landbruket skal ha lik inntektsutvikling som andre grupper er jeg stolt av å tilhøre et faglag som tør si NE, sier Brubæk.

Småbrukerne mener det kun er når regjeringen er villig til å bidra med budsjettmidler at det blir handlingsrom for å iverksette en landbrukspolitikk som stimulerer til sunn matproduksjon og andre forhold som forbrukerne er opptatt av (beiter, biologisk mangfold, kulturlandskap, lokal verdiskaping og levende bygder).

- I stedet har Listhaug og Bondelaget valgt å bruke budsjettmidlene til å skrive ned kostnaden på korn og dermed gjøre kraftforet enda billigere, sier Brubæk.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag sier de fortsatt ønsker å være en garantist for en bærekraftig matproduksjon basert på fornybare norske ressurser.

- Vi vil aldri bli gissel for en politikk som bidrar til nedbygging av norsk matproduksjon. Vi sier NEI til sentralisering av landbruket som river ned grunnlaget for et småskalalandbruk over hele landet basert på fornybare ressursene hvor ressursene ligger; NEI til et landbruk som øker klimaproblemene og NEI til et industrilandbruk som er med på å øke sult og fattigdom i verden, sier Brubæk.

Norges bondelag på sin side mener de har vist ansvarlighet ved å få til en avtale og er skuffa over at småbrukarlaget valgte å si nei.

- Vi er enige i målet med norsk landbrukspolitikk, bondelaget og småbrukarlaget, å produsere mat på norske ressurser. Derfor synes jeg det er trist aukarlaget går ut på måten, sier bondelagets fylkesleder i Møre og Romsdal Inge Martin Karlsvik.

Bonsdelaget innrømmer at årets avtale på langt nær setter stopp for norsk import av soya, men sier kornbøndene får en høgere pris i 2016, noe som etter bondelagets mening heller ikke vil øke importen.

- Skal vi på produsert mat på norske ressurser må korn og grasproduksjonen opp, dette er politikk mer enn markedsøkonomi og da må det en annen landbrukspolitikk til enn den vi har i dag, sier Karlsvik.

Når det er sagt sier han bondelaget stilte et ultimatum når avtalen blei inngått som de fikk gjennomslag for. Det sikrer bondelagets medlemmer en liten økonomisk vekst i år.

- Denne veksten må til for å kunne produsere norsk mat på nivået vi gjør i dag, sier Karlsvik.