Dag Skei er ansatt som daglig leder i Sæterlia alpinanlegg, skriver tk på facebook. Dag Skei er i dag sjølstendig næringsdrivende med firmaene RS maskin AS og X eiendom. Han overtar leder jobben i Sæterlia alpinanlegg sukssesivt i løpet av de neste to månedene. Skei har kundeforhold han må avslutte før han trår til for fullt ved alpinsenteret.

- Daglig leder i Sæterlia er midt i blinken, sier Skei.

Han var aktiv alpinist i yngre dager og alpininteressen er fortsatt til stede.

- Har ikke sluppet taket, sier Skei på telefon fra hytta.