Jenny Klinge har fått tilbakemeldinger på at folk ikke får avisene sine lørdag. For aviser som Driva, som har avis fredag, går det ut over fjernabonnenter, som ikke får avisa før på mandag. Dette synes Jenny Klinge er helt uakseptabelt:

– En vet selv hvor frustrerende det er for folk å ikke få avisa i posten, det er lørdagskos å ha avisa. Det skjer også i en tid der mediene er i krise og er avhengige av abonnenter. Man kan risikere at folk sier opp avisa, så dette er alvorlig og kan ha negativ påvirkning i en ellers vanskelig prosess. Avisene er limet i lokalsamfunnet. De er en viktig del av velferdssamfunnet og demokratiet vårt. Jeg har tro på framtida til avisene, også på papiravisene, sier Klinge til Driva.

Jenny Klinge viser også til et annet problem:

– Det dukket også opp et annet problem da Posten ikke lenger skulle levere brevpost på lørdager, og det var at blodprøver ikke kan tas på fredager flere steder, fordi dette er avhengig av transport på lørdager.

– Fungerer ikke

Onsdag er det spørretime i Stortinget og Jenny Klinge sier Heidi Greni (Sp) vil ta opp dette spørsmålet- som står gjengitt i Åndalsnes avis: «Vi kan lese i flere medier at mange opplever å ikke få utlevert aviser på lørdager etter at Posten avviklet sitt tilbud på denne dagen. dette strider mot Stortingets intensjon. En samlet komité uttalte: Komiteen vil be departementet følge opp intensjonen i loven og sørge for at det kommer på plass en god løsning som sikrer tilgang til papiraviser på lørdag i hele landet. Hvordan vil statsråden sikre at folk får aviser omdelt på lørdager?»

Klinge sier hun og hele Sp stiller seg bak.

– Alle i senterpartiet er opptatte av dette. Det er et tema som opprører oss. Det fungerer ikke slik det er nå. Det er direkte pinlig for statsråden og hele regjeringen, som har lovt at dette skulle gå i orden. Regjeringen initierer endringer og sier det ikke blir noen problem, og så kommer alt dette som en overraskelse. Endringene provoserer meg. Dette her går igjen ut over distriktene. Sp vil si klart fra at det ikke er akseptabelt. Statsråden må ta grep, og ikke la Kvikkas fortsette å ikke levere. Allerede fra helga må dette være i orden. Kvikkas greier det kanskje ikke selv, men Posten kan gjøre det inntil Kvikkas kan dokumentere at de greier det, påpeker Klinge til Driva.

– Sp vil bruke 80 millioner kroner på tiltak i Posten som kan bøte på konsekvensene av endringene og for å gjøre overgangen smidig, sier Klinge.

– Statsråden må få gjort noe fortest mulig. Og da må en bruke de som har greid det før: Posten. Regjeringen må ta den kostnaden.