I fjor høst kjørte han bil i Kristiansund, til tross for at han var påvirket av alkohol. Blant annet kjørte han i feil kjørefelt på veg ut av sentrum, noe som ble observert av politiet – som kom i motsatt retning på leting etter kjøretøyet. Sammenstøt ble unngått ved at personbilen kjørte inn i en vegg. Rindalingen fortsatte imidlertid kjøringen etterpå, økte farten og kjørte ut av sentrum. Politiet tok opp forfølgelse, men mistet bilen av syne. Like etter kom det imidlertid melding om at kjøretøyet befant seg på en bensinstasjon på Frei. Der reagerte flere på kjøringen og oppfattet sjåføren som beruset. Politiet rykket ut og pågrep mannen, som motsatte seg pågripelsen og den seinere blodprøvetakingen, slik at han måtte håndteres med makt. Blodprøven, tatt en time etter at kjøringen fant sted, viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,73 promille.

Mannen hadde ikke gyldig førerkort for bil, da førerretten var tilbakekalt noen måneder tidligere etter en trafikkovertredelse.

Mannen erkjente seg i retten skyldig, selv om han ikke husker å ha kjørt bil den aktuelle natta.

Tingretten regnet det som skjerpende at mannens kjøring medførte konkret fare for trafikkuhell. Spesielt vises det til at han kjørte i motsatt kjørefelt da politiet observerte ham. Han kjørte over en betydelig strekning på en hovedveg i et bystrøk.

Mannen ble dømt til fengsel i 36 dager, som ble gjort betinget med en prøvetid på to år med det særlige vilkåret at han gjennomfører program mot ruspåvirket kjøring. Han må også betale en bot på 50.000 kroner. Han mister førerretten for en tilleggsperiode på to år, og må avlegge ny førerprøve før han igjen kan sette seg bak rattet.