Det var Per Harholt som torsdag morgen oppdaget blodspor i snøen på eiendommen sin. Han kontaktet valdleder Ole Harald Aarstad i Kleppen/Bersås storvald. Det ble rekvirert ettersøksekvipasje fra Øksendal, og dyret kunne til slutt avlives etter flere timer med ettersøk. – Dyret var skutt både i bogen og i den ene foten som var knekt av skuddet. Vi ser svært alvorlig på slik krypskyting og kommer til å følge med framover, sier Aarstad. Miljøvernleder Hogne Frydenlund i Nesset ber folk kontakte lensmannen dersom de har observert noe som kan settes i sammenheng med krypskytingen.