Den nyetablerte aluminiumsselskapet Hybond kan gi 2-300 nye arbeidsplasser på aksen Molde-Nesset-Sunndal. Det melder rbnett. no. Teknologien som selskapet jobber med å utvikle gjør blant annet fly og tog lettere. Langset-konsernet er med sin eierandel på 55 prosent majoritetsaakjsonær i Hybond. NTNU i Trondheim sitter med de resterende aksjene. Hybond sitter på verdenspatentet til en ny teknologi for sammenføyning av aluminium. Styreleder Ulf Roar Aakenes ser et milliardmarked på verdensbasis for teknologien, som vil redusere vekten på aluminiumskonstruksjoner som boligmoduler på plattformer samt skip, tog og fly betydelig. Hybond satser på lisensiering der virksomheter verden rundt betaler for bruk av rettighetene. Hybond vil også bruke teknologien i egen produksjon i Norge og regner med å kunne omsette for flere hundre millioner kroner selv basert på sin egen produksjon. Hybond er lokalisert i Nesset næringshage og har to ansatte i dag.