Foto: Geir Forbregd

Surnadal havn trekkes fram som en svært viktig faktor i arbeidet med å få fortgang i arbeidet med å utbedre Rv. 65, samt å få ny næringsvirksomhet og næringsutvikling i regionen. Ei terminalhavn vil etter planene, generere mye trafikk inn og ut av havna til hele Midt-Norden.

Trafikkøkningen som da vil komme på fylkesvegen vil være tungtveiende argument for å få framskyndet utbedring av Rv. 65 og kanskje også få bygget en helt ny veg.

Argumentet kan brukes av fem kommuner som har bevilget til sammen 350.000 kroner til arbeidet med å få fylkesvegen høgere opp på prioriteringslista hos Møre og Romsdal fylke.

Samtidig er et arbeid initiert av Rindal næringsforum i gang, for å reise en million kroner til ei prosjektstilling som også skal jobbe med en snarlig utbedring av Rv. 65.

Påtenkt medlem av interimsstyret i det private vegprosjektet, Finn Talgø, mener kommunen sinker arbeidet med Surnadal havn, all den tid tomteforholdene ikke er avklart og et bygg for havneterminal ikke er reist.

Surnadal kommune mener på sin side de gjør det de kan for å legge forholdene til rette. De har, ifølge næringssjef Harald Bredesen, sjøl tatt kontakt med Kristiansund og Nordmøre havn for å få en byggesak for en terminal som de kan behandle som en dispensasjonssak i forhold til gjeldende regulering.

– Når den er oss i hende skal vi få behandlet den kvikt. Jeg føler tidsbruken her har hengt på havnegruppa ikke kommunen, sier Harald Bredesen, næringssjef i Surnadal kommune.

Les mer i papirutgaven av Driva onsdag.