Foto: Steinar Hasselø

Hammerø gir i en pressemelding uttrykk for at han er sjokkert over avsløringene av spill, valgkamptaktikk, kameraderi og korrupsjonslignende tendenser i Arbeiderpartiet.

Hvis Nye Molde sjukehus blir erstattet med et nytt sykehus nært Kristiansund ville det ha vært et symbol på en politisk ukultur som skader hele det norske samfunnet, hevder Jan Petter Hammerø.

Det er Dagsrevyens påstander om at Helse- og omsorgsdepartementet legger valgkamptaktiske hensyn til grunn for helsetilbudet i Nordmøre og Romsdal får Molde-ordføreren til å rase.

- Planleggingen av nytt sykehus i Molde har hele tiden basert seg på grundige, faglige utredninger og demokratiske prosesser. Arbeiderpartiet setter strek over alt som har med faglighet å gjøre i en kynisk jakt på velgere ved lokalvalget i Kristiansund, sier Hammerø.

Molde-ordføreren mener helseministeren og statsministeren tåkelagt løftebruddet om nytt sykehus i Molde med bortforklaringer om at økonomien i Helse Midt-Norge ikke tillater bygging før i 2018. - Dagsrevyens avsløringer viser med all tydelighet at det ikke er økonomien som er problemet, men Arbeiderpartiets behov for å tenke taktisk ved valget i 2011. Pasienter, sykehusansatte og innbyggerne i Romsdal ofres av Helse- og omsorgsdepartementet som skal være deres velferdsgarantist. Dette er et historisk svik, sier Hammerø.