PÅ TOPP: John Ole Aspli og Katja Elisabeth Røen er kumulerte i toppen av Ap-lista i Rindal foran høstens valg.

Rindal Arbeiderparti har startet valgkampen og satser tungt på fire nye år med ordfører John Ole Aspli ved roret. Partiet gjorde et godt valg for fire år siden da de sikret seg 8 av de 17 plassene i kommunestyret. Med støtte fra KrFs ene representant kunne Aspli overta som ordfører i det mangeårige Sp-landet.

Ordføreren legger ikke skjul på at han håper på fornyet tillit. Han mener han og partiet har fått utrettet mer enn de lovte i forkant av 2007-valget.

– Vi har fått bygd Nytunet med omsorgsboliger, økt antallet lærlingeplasser og sikret ambulansestasjonen. Vi har finansiert og skal realisere skimuseet, og har etablert en fast og aktiv dialog med næringslivet. Rindal Arbeiderparti jobber også intenst for fylkesveg 65, og vi føler vi har bidratt til å gjøre kommunen bedre kjent på grunn av mye og god reklame. Vi har også fått fart på boligsatsingen i kommunen. Vi ønsker å føre en offensiv boligpolitikk. Seljebrekka skal etableres som nytt boligområde fra 2014, Rindal vest skal bygges med moderne og varierte leiligheter, og vi ønsker å tilrettelegge for spredt boligbygging. I Rindal har vi ikke evnet å stille sentrumsnære boligtomter til disposisjon. Nå er vi på gang med det.

Har lyktes

Etter flere år med nedgang i befolkningsutviklinga, er John Ole Aspli veldig glad for at trenden er snudd. Det mener han har å gjøre med det positive arbeidet som er gjort i kommunen inneværende valgperiode.

– Jeg føler vi har lyktes bra. Et bygdesamfunn som Rindal er avhengig av fortsatt framgang og utvikling. Det er viktig å ville noe og løfte fram kommunens kvaliteter. Jeg føler vi har giret opp farten i kommunen og føler oss fortsatt friske og opplagte. Med fornyet tillit kommer vi stå på til det ytterste for rindalssamfunnet. Det må hardt arbeid til, og vi er klare.

– Er det fortsatt KrF som er prioritert samarbeidspartner?

– Vi er godt fornøyde med dagens samarbeid, men Rindal Arbeiderparti er åpne for å samarbeid med alle partiene i kommunestyret.

Større engasjement

Denne uka er det lagt opp til flere møter der regionalt samarbeid står på dagsorden i Rindal. John Ole Aspli mener det er viktig med et avslappet forhold til framtidig samarbeid og kommunestruktur.

– Fra vårt ståsted er det helt naturlig at vi snakker og samarbeider med orkdalingene og trønderne. Det er ikke noe rart ved det. Vi skal samarbeide om samhandlingsreformen og søker samarbeid med dem som vil samarbeide med oss. Det er ikke å stikke under en stol at det er et større engasjement i orkdalsregionen for tida enn det er i Orkidè. Gamle strukturer er under press på tvers av kommunegrensene. På sikt er det nok en del kommuner som kommer til å vokse seg sammen også som en juridisk enhet. I dag er vi stolte av det vi har og har fått til i Rindal.

God valgliste

Ordføreren mener partiet har presentert en veldig god valgliste. I tillegg til han sjøl, er Katja Elisabeth Røen kumulert.

– En flott gjeng med god miks både i forhold til kjønn og alder.

– Du blir utfordret av eksordfører Ola T. Heggem?

Ola er både en dyktig og rutinert politiker, men vi i Arbeiderpartiet mener faktisk at vi er like flinke som Senterpartiet til å lede kommunen. På noen områder vel så flinke.