- Dette er et ektepar som begge to er leger. De er på plass og i full sving med jobben, sier Ardon.

Legene har fått et halvt års engasjement.

- Så per i dag er legedekningen tilfredsstillende, vi har nå en god og stabil legedekning, mener han.