Når et aksjeselskap går konkurs vil et konkursbo som regel vurdere om styret kan holdes ansvarlig for tap. Også aksjonærer eller andre som har tapt penger kan fremme krav mot styrets medlemmer hvis de har opptrådt for passivt og ikke fulgt opp pliktene sine.

– Svært mange tar for lett på styrejobben og kjenner ikke det ansvaret som følger av aksjeloven, mener advokat Christian Aaser i advokatfirmaet Grette.

Han tror mange viktige regler blir oversett.

–Det gjelder blant annet påbudet om at avtaler av en viss størrelse med nærstående til selskapet skal behandles i generalforsamling og meldes til Foretaksregisteret. Det samme gjelder reglene om utdeling til aksjeeiere, som må oppfylle bestemte krav for ikke å regnes som ulovlig utbytte.

I Møre og Romsdal har antallet styreverv økt kraftig de siste årene.

– Innbyggerne i Møre og Romsdal har nå om lag 25.500 styreverv knyttet til virksomheter i fylket. Det er 26,5 prosent flere enn i 2004, sier Dr. Roland Mörsdorf, partner i advokatfirmaet Grette.