FHI: Ingen grunn til bekymring etter WHOs kreftbeskjed