St. Olavs hospital: Tre kreftpasienter fikk forsinket behandling som følge av IT-svikt