Enorm auke ved Molde sjukehus– slik påverkar det drifta