Opposisjonens forslag til økonomi og handlingsplan: står fast ved ny skole i sentrum