foto
Arnstein Svorken har kjempet mange kamper, blant annet mot dødsangst og rus. Foto: Mari Vattøy

– Hvis det bare hadde vært å ta seg sammen, hadde jeg gjort det for lengst