– Mange har det bra her i et lite samfunn, men det kommer ikke av seg selv

foto