– Vi har tatt et strategisk valg for å sikre en god og stabil drift

foto