Har takket ja til nyopprettet stilling knyttet til kommunale boliger