Her har banken doblet antall ansatte. – Vi vokser tre ganger raskere enn markedet og leverer rekordresultater

foto