– Når en tenker på gamle dagers fjernsynsteater fra Finland, virker det rart med den lykken, men la gå

foto