Mener livene til slagpasienter settes i fare

foto