Har sendt ut flere farevarsel: – Hold på hatten og ta inn katten!

foto