Lokal bedrift har kartlagt 10 mil strandsone med drone. Nå retter de søkelyset mot Havnespy

foto