Orienterte om følgetenesta i Surnadal

foto
Arbeidsgruppa som har stått på for å få i gang et opplegg med følgetjeneste i regi av Surnadal frivilligsentral. Fra venstre Hilde Staveli Solli, Anett Ranes, Ingvild Kårvatn og Ingunn Mikkelsen. Foto Jon Olav Ørsal Foto: Jon Olav Ørsal