VINJEFJORDEN HALSA: Politiet forklarer følgende i sin politilogg fredagskveld:

- En bilfører ble overrasket av en dam i veien på E39 mellom Vinjeøra og Valsøyfjorden. Vannet slo opp idet bilen kjørte inn i dammen. Dette skapte en farlig situasjon idet vannet frøs til på bilvinduene.

Vegtrafikksentralen ble varslet. Det ble opplyst at de var kjent med forholdene, og at det hele hadde sin bakgrunn i grunne grøfter langsmed veien. Dette førte til at vannet i grøftene fløt inn over veien.