Surnadal kommune sliter med å få tak i ansvarlige i Statens vegvesen som kan si noe om framdriften for ny kai på Kvanne.

Mesta startet opp med byggearbeidene, men ble stoppet da pælingen førte til sterke rystelser i nærliggende hus.

Større ferje skal være i drift på strekninga Kvanne-Rykkjem fra januar, men kommer ikke bedre kai på plass kommer nok heller ikke ferja.

Dagens kai har flere ganger vært reparert etter møte med dagens ferje, mannskapet på ferja sier kaia ikke tåler en større ferje.