Halsa kommune har motatt bilder tatt 4. mars som viser ulovlig skuterkjøring i området ved Tverlihytta i Halsa.

Av bildene ledes kommunen til på tro at skuterene har kjørt opp i fjellområdet via Englivatnet i Halsa.

- Men det er vanskelig å si hvor de har kjørt opp fra, når vi ikke har vært der, sier Lars Wiik i Halsa kommune.

Kommunen ser alvorlig på hendelsen og har sendt over bildene til Surnadal kommune slik at de også er informert. Forholdene for å kjøre opp i området ligger også til rette fra Surnadalsida.

- Vi gir ikke tillatelse til kjøring i dette området, så dette er nok ulovlig kjøring, sier Wiik.

I Halsa gis hytteeiere etter søknad anledning til åtte transportturer til hytta pluss tre dager for vedkjøring.

- Dette ble resultatet av en revisjon vi foretok i vinter, sier Wiik.

I inneværende periode har det ikke vært diskutert i Halsa å opprette rekreasjonsløyper for skuterkjøring eller løyper for krosskjøring.

- Neste gang noen ser slike spor eller kjøring, håper jeg de varsler politiet. Det er de som har muligheten for å straffe, ikke kommunen, sier Wiik.