Disse kjemper om å få drifte riksvegene på Nordmøre

foto