Hun har takket ja til vikariatet som enhetsleder ved Mo oppvekstsenter

foto