Sigmund har tatt to vaksinedoser. Virkningen er lik null. I dag håper han å få tatt dose tre