Talgø overtok Bindalsbruket i 2011. Da var ikke Talgø klar over hvilke reklamasjonsutgifter som ventet. 15 millioner kroner er garantiene anslått å ha kostet så langt. Dermed har det ikke vært mulig å få til den lønnsomhet i driften Talgø så for seg, da de overtok. Dette til tross for erobring av nye markedsandeler og økt salg.

Dørproduksjonen ved fabrikken hadde i perioden 2007 til 2010 brukt for dårlig overflatebehandling på dørkarmene de solgte. Dette er grunnen til de store reklamasjonsutgiftene selskapet drar med seg.

Konsernsjef Terje Talgø i Talgø Invest er oppriktig lei seg for å måtte avvikle driften i Bindal. 40 ansatte blir berørt av konkursen. Konkursen rammer ikke andre bedrifter i konsernet.