Konsulentselskapet Norconsult har påvist kvikkleire i raset som gikk på fv. 670 ved Ålvundfjorden. Et krevende og omfattende oppryddingsarbeid skal i gang og det er foreløpig ikke mulig å gi tidspunkt for åpning av vegen, melder Statens vegvesen.

Først i ettermiddag er rapporten fra Norconsult ventet å være klar.

- Det vi allerede vet er at det er funnet kvikkleire i massene og at dette stiller spesielle krav til oppryddingsarbeidet, sier seksjonsleder Steinar Vestnes i Statens vegvesen.

Det må bygges en støttemur av naturstein som holder løsmassene på oversiden av vegen på plass. Dette skjer parallelt med oppryddingsarbeidet. Av sikkerhetsmessige årsaker kan det bare brukes én gravemaskin i oppryddingsarbeidet.

- Vi tar ingen sjanser når det gjelder sikkerhet, verken for vegarbeidere eller trafikanter. Vi må bruke den tiden som trengs for å arbeide trygt og få en sikker veg. Vi kommer tilbake med tidspunkt for åpning når vi vet mer, sier Steinar Vestnes.