Edgar Solbak stod i spissen for en underskriftskampanje med krav om ny folkeavstemning i Nesset, som ble overlevert Nesset kommune.

Anders Torvik i Ap la fram forslag om at kommunestyret tar kravet til etterretning og opphever tidligere vedtak, og deretter foretar en ny folkeavstemning med alternativene: Nesset, Molde og Midsund som en kommune, og Nesset som egen kommune.

Det ble en heftig diskusjon i kommunestyret torsdag, som endte med flertall for rådmannens forslag, som gikk på å avvise kravet.

13 stemte for rådmannens forslag om avvisning, mens åtte stemte for Anders Torvik sitt forslag om ny avstemning.

Dermed blir det ingen ny folkeavstemning i Nesset og arbeidet med sammenslåing Molde og Midsund fortsetter.

Her er rådmannen forslag som fikk flertall: Med hjemmel i Kommuneloven § 39 a avvises krav fremmet gjennom et innbyggerinitiativ om ny folkeavstemming – kommunereform. Avslaget er begrunnet med at det den 25. april 2016 ble avholdt en rådgivende folkeavstemming i forbindelse med kommunereform og samme sak som ønskes gjenopptatt ble behandlet av kommunestyret i møte 23. juni 2016 i sak 75/16, jfr. kommuneloven § 39 a nr. 3 b.

Les mer om diskusjonen i fredagens papirutgave av Driva.